stpiusx.nl | stpiex.be Contact
Printheader
woensdag 03 juni 2015 - 7 juni 2015 gaat de jaarlijkse H. Sacramentsprocessie uit door de straten van Antwerpen. H. Mis om 9u30 gevolgd door de processie. Lees verder
dinsdag 02 september 2014 - op deze webpagina kan u de H. Missen vanuit de Sint Amanduskapel te Gent volgen : http://www.livestream.com/sintamanduskapel   Lees verder
woensdag 11 juni 2014 - retraites 2014   Ignatiaanse : 7-12 juli : EE.HH. Fringeli & Verlinden 18-23 aug. : EE.HH. de Beer & Verlinden Mariale : 8-13 sept. : EE.HH. Jacqmin & Verlinden Info en inschrijving in de Hemelstraat Lees verder
zondag 21 juli 2013 -

Verklaring ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de bisschopswijdingen

    1. Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de wijdingen, willen de bisschoppen van de Priesterbroederschap Sint-Pius X plechtig hun dankbaarheid tot uitdrukking brengen aan Mgr Marcel Lefebvre en aan Mgr Antonio de Castro Mayer voor de heldhaftige daad die zij niet gevreesd hebben te stellen op 30 juni 1988. Meer in het bijzonder willen zij hun kinderlijke erkentelijkheid uiten tegenover hun vereerde stichter, die na zoveel jaren in dienst van de Kerk en van de Paus, voor het behoud van het Geloof en van het katholieke priesterschap, niet heeft geaarzeld de onrechtvaardige beschuldiging van ongehoorzaamheid te ondergaan. Lees verder

zaterdag 16 maart 2013 - Mededeling van het Algemeen Huis van de Priesterbroederschap Sint-Pius X ter gelegenheid van de keuze van Paus Franciscus.   Met de aankondiging van de pauskeuze bidt de Priesterbroederschap Sint-Pius X dat God Paus Franciscus overvloedige genade schenke, nodig voor zijn zware taak. Moge de nieuwe Paus, bijgestaan door de goddelijke Voorzienigheid, “zijn broeders bevestigen in het Geloof”. Moge de woorden uitgesproken door Sint-Pius X in het begin van zijn pontificaat door hem met hetzelfde gezag herhaald worden: “Dat we niets anders willen zijn, en dat we met Gods hulp voor de menselijke maatschappij ook niets anders zullen zijn dan de bedienaar van God, met wiens gezag we zijn bekleed. Gods belangen zijn onze belangen, en het staat bij ons vast: daaraan zullen we al onze krachten, ja ons leven wijden”.       Lees verder
zaterdag 02 maart 2013 - Vaticaan: aangaande geruchten verspreid door de media.    Vandaag, donderdag 21 februari 2013, tijdens een persbijeenkomst, heeft P. Federico Lombardi, directeur van de Persdienst van het Vatikaan verklaard dat het ultimatum van 22 februari (waarop Mgr Fellay een antwoord moest geven aan de Congregatie van het geloof, nvdr), verspreid door de pers, een zuiver uitvindsel is. Paus Benedictus XVI heeft besloten deze kwestie over te laten aan zijn opvolger. Bijgevolg moet men niet wachten op een oplossing vóór het einde van dit pontificaat. (Bron: VIS-DICI van 21/2/13)         Lees verder
zondag 17 februari 2013 - Mededeling van het Algemeenhuis van de Priesterbroederschap Sint-Pius X   De Priesterbroederschap Sint-Pius X heeft de plotse aankondiging van het aftreden van Paus Benedictus XVI, dat zal ingaan op 28 februari 2013 ’s avonds, vernomen. Ondanks de leerstellige geschillen die tot uiting kwamen tijdens de theologische gesprekken die plaats hadden tussen 2009 en 2011, vergeet de Broederschap Sint-Pius X niet dat de H. Vader de moed had eraan te herinneren dat de traditionele Mis nooit afgeschaft is geweest en dat hij de gevolgen van de kerkrechtelijke straffen uitgesproken tegen haar bisschoppen na de bisschopswijdingen in 1988, heeft opgeheven. Zij kent de tegenkantingen die deze beslissingen opriepen, en de Paus verplichtten zich te verrechtvaardigen tegenover de bisschoppen en de gehele wereld. Zij dankt hem voor de kracht en de standvastigheid die hij in deze moeilijke omstandigheden jegens haar getoond heeft. Zij verzekert hem van haar gebeden voor de tijd die hij verder in stilte en gebed wil doorbrengen. Lees verder
donderdag 26 januari 2012 - klik hier om de flyer te downloaden mbt de acties tegen het toneelstuk van dhr Castellucci. Lees verder
vrijdag 30 december 2011 - Nieuwe studie wetenschappers: Lijkwade van Christus kan geen vervalsing zijn


 De -veronderstelde- afdruk van het gezicht van Jezus Christus kan volgens wetenschappers alleen door een mysterieuze elektromagnetische (licht)flits tot stand zijn gekomen.  Een nieuw wetenschappelijk onderzoek van de 'lijkwade van Turijn' -het veronderstelde kleed waarin het lichaam van Jezus Christus na zijn sterven op Golgotha gewikkeld was- heeft uitgewezen dat dit onmogelijk een vervalsing kan zijn, zoals sceptici steevast hebben beweerd. Italiaanse wetenschappers trekken daarmee dezelfde conclusie als eerder Hongaarse en Amerikaanse deskundigen, die eveneens constateerden dat het beeltenis van Jezus Christus in het kleed met geen enkele bekende technologie uit het verleden gecreëerd kan zijn. Sommige wetenschappers denken dan ook dat het kleed Jezus' opstanding uit de dood bewijst. Lange tijd hebben velen gedacht dat het kleed een vervalsing is. Uit in 1988 verricht koolstofdateringsonderzoek in laboratoria in Oxford, Zürich en Arizona bleek dat het kleed ergens tussen 1260 en 1390 moet zijn gemaakt. Deze conclusie werd later echter weer in twijfel getrokken omdat het kleed 'besmet' bleek met weefsel uit de Middeleeuwen, dat was gebruikt om het oorspronkelijke kleed -dat tijdens een brand beschadigd was- te herstellen.
Lees verder
zondag 25 januari 2009 - MENZINGEN - In bijgaand persbericht wordt vermeld dat " de excommunicatie van de door Z.E. aartsbischop Marcel Lefebvre op 30 juni 1988 gewijde bischoppen, die verklaard was door de Congregatie voor de Bisschoppen in een besluit dd. 1 juli 1988 die wij steeds betwistten, ingetrokken werd door een ander besluit van dezelfde Congregatie dd. 21 januari 2009, en dit in opdracht van paus Benedictus XVI. " Dit was de gebedsintentie die ik u in Lourdes meedeelde op 26 oktober 2008, de dag van Christus Koning. Lees verder
zaterdag 24 januari 2009 - MENZINGEN - Hier volgt een Persbericht van de Algemene Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X, naar aanleiding van de excommunicatie. Lees verder
donderdag 19 juli 2007 - ANTWERPEN -  Wij dienen er ons aan te herinneren, nu dat het Motu Proprio Summorum Pontificum stelt dat de Mis van de H. Pius V nooit is afgeschaft geweest, wat Aartsbisschop M. Lefebvre altijd gezegd heeft, en dat zijn trouw aan de H Mis van Altijd werd aanzien als teken van ongehoorzaamheid. Laat ons even terugblikken op wat hij altijd geschreven en gezegd heeft. Lees verder
maandag 09 juli 2007 - Persbericht van de Algemeen Overste van de Priesterbroederschap St. Pius X.  Door het Motu Proprio “Summorum Pontificum” heeft Paus Benedictus XVI de Tridentijnse Mis in haar rechten hersteld, door duidelijk te verklaren dat het Romeins Missaal dat uitgevaardigd werd door de Heilige Paus Pius V, nooit afgeschaft geweest is. Lees verder
maandag 09 juli 2007 - Het Motu Proprio Summorum Pontificum van 7 juli 2007 herstelt de Tridentijnse Mis in haar rechten. De tekst stelt duidelijk dat deze Mis nooit werd afgeschaft. De trouw aan de H. Mis – waarvoor vele priester en gelovigen werden vervolgd en zelfs gestraft, voor ongeveer 40 jaar lang – is nooit enige ongehoorzaamheid geweest. Lees verder
maandag 09 juli 2007 - VATICAAN - Hieronder volgt de latijnse tekst (alsmede een Nederlandse samenvatting) van de "Litterae Apostolicae Mutu proprio Summorum Pontificum" van 7 juli 2007. Lees verder